عروسک توله سگ لوسی Lusy Club Petz ساخت شرکت iMC Toys

عروسک توله سگ لوسی

عروسک توله سگ لوسی همانند سگ واقعی عکس العمل نشان می دهد و کارهایی که به او گفته می شود را انجام می دهد همچنین با فشردن گوشش چهار نوع کار مختلف انجام می دهد مثل یک توله سگ واقعی...

جزییات بیشتر

محصول جدید

380,000تومان

30 محصولات دیگر در همان شاخه:

مشخصات

آیا این محصول الکتریکی و اتوماتیک هست؟خیر
شرکت سازندهiMC Toys
مدل7963
ارتفاع23 سانتی متر
جنسپارچه
سن مجاز3 سال به بالا
ویژگی های خاص محصولبه 15 فرمان مختلف عمل می کند - با فشردن گوشش 4 رفتار متفاوت انجام می دهد

اطلاعات بیشتر

عروسک توله سگ لوسی

نام این عروسک لوسی می باشد. با فشردن گوش آن شما می توانید چهار نوع رفتار و صدای مختلف از آن ببینید. این عروسک 15 رفتار متفاوت انجام می دهد که با فرمان دادن به او می توانید این رفتارها را از او بخواهید.

- با گفتن کلمه Lucy این عروسگ صدای توله سگ درآورده و آماده برای فرمانبرداری می گردد

- با گفتن کلمه Bark پارس می کند

- با گفتن کلمه Dance روی زمین می رقصد

- با گفتن کلمه Eat سرش را پایین آورده و صدای خوردن در می آورد

- با گفتن کلمه Walk سه قدم به جلو می رود

- با گفتن کلمه Sit می شیند

- با گفتن کلمه Give me a kiss از جا بر می خیزد و بوس می دهد

- با گفتن کلمه Search سرش را پایین آورده و صدای بو کردن در می آورد

- با گفتن کلمه Hello یک بار پارس می کند

- با گفتن کلمه Get up روی چهار پای خود می ایستد

- با گفتن کلمه On your head روی سر و دست خود می ایستد

- با گفتن کلمه Shake hands می ایستد و دست هایش را تکان می دهد

- با گفتن کلمه Stand up روی دو پای عقب خود می ایستد

- با گفتن کلمه Bury روی دست ها و پاهایش می خوابد

- با گفتن کلمه Call it by its name روی چهار پای خود ایستاده و با خوشحالی پارس می کند

- با گفتن کلمه Lay down روی زمین می خوابد ...

نیازمند چهار عدد باتری 1/5 ولتی